Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, realizuje w ramach zawartej z Wojewodą Kujawsko Pomorskim umowy nr 17/2022 z lutego 2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji tlenowej wraz z wymianą zbiornika tlenu ciekłego na zbiornik o pojemności co najmniej 9000l, instalacje tlenowe zewnętrzne i wewnętrzne, rozprężania tlenu, rozbudowa instalacji tlenowej wraz z osprzętem w związku z COVID-19 w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie”.

Zadanie inwestycyjne jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość dofinansowania wynosi 900 000 zł.

Zakres projektu:

Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę rozprężalni tlenu dla potrzeb zasilania pawilonu szpitalnego i pozostałych odbiorów odpowiednio
z instalacją tlenową przyłączeniową zewnętrzną, wykonanie instalacji tlenowej w pawilonie szpitalnym z montażem 100 szt. gniazd tlenowych, rozbudowę instalacji tlenowej w budynku głównym szpitala o 25 szt. gniazd tlenowych z zapewnieniem zasilania dla 10 stanowisk respiratorowych w lokalizacji wskazanej przez Zmawiającego, wymianę zbiornika ciekłego tlenu z 3000 l na 9000 l na stacji zgazowania tlenu ciekłego.

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie kujawsko pomorskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.