W związku z obecną sytuacją epidemiczną przy szpitalu we Wąbrzeźnie funkcjonuje punkt pobrań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2. Bezpłatne badania wykonywane są:

  • osobom skierowanym na badanie przez lekarza POZ
  • osobom objętych kwarantanną, dojeżdżających na badanie samochodem (drive thru);
  • osobom posiadającym skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, albo rehabilitację uzdrowiskową;
  • opiekunom dzieci w przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych;
  •  osobom kierowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą w Zakładach Rehabilitacji Leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes KRUS;

Udając się na badanie należy posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Ze względu na reżim sanitarny prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 793 019 277. Badania wykonywane są: poniedziałek-piątek, w godz. 12.00-17.00, sobota-niedziela, w godz. 7.00-12.00

Zasady zlecania testów oraz schematy postępowania z pacjentem w zależności od stanu zdrowia, znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa