Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. są objęci opieką medyczną na takich samych zasadach jak każda osoba ubezpieczona w Polsce.

Każda taka osoba, która zgłosi się do poradni lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala otrzyma pomoc medyczną.

Osoby, instytucje mający pod opieką uchodźców z Ukrainy, którzy wymagają pomocy medycznej informujemy, że w sytuacjach nagłych można korzystać z pomocy SOR czy nocnej i świątecznej opieki medycznej. W przypadku poradni specjalistycznych prosimy o wcześniejszą rejestrację, tel. 41 240 0000, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Безкоштовна медична допомога для біженців

У зв’язку з конфліктом на території України всі громадяни України, що перетнули кордон Республіки Польща не раніше 24 лютого 2022р. та мають документальне підтвердження легального перебування на території Республіки Польща:

  • Паспорт громадянина України з штампом про перетин кордону у вищевказаний період часу.
  • Інший проїздний документ або посвідчення видане прикордонною службою Республіки Польща у вищевказаний період часу

Можуть отримати МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ в медичних закладах Польщі (лікарнях, приймальнях сімейного лікаря та інших спеціалістів) на засадах резидентів Польщі з медичним страхуванням (БЕЗКОШТОВНО).