W szpitalu w Olkuszu wykonujemy odpłatnie testy w kierunku COVID-19. Badania skierowane są przede wszystkim do osób wyjeżdzających za granice, ale z badań może skorzystać każdy, kto potrzebuje wyniku testu.

  • Punkt Pobrań pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00-13:00
    tel. kontaktowy: 41 240 12 45
  • sobota – niedziela od 10:00-16:00 (wymazy są pobierane w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej)
    tel. kontaktowy: 41 240 13 45