Nowy Szpital w Olkuszu informuje, że rejestracja osobista do poradni specjalistycznych działających przy Al. 1000-lecia 13 odbywa się obecnie w godzinach 07:00-14:35. W późniejszych godzinach prosimy o korzystanie z rejestracji telefonicznej.