Nowy Szpital w Olkuszu dołączył do programu badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Od początku marca badanie w kierunku SMA jest standardowo wykonynawane wszystkim noworodkom urodzonym w szpitalu. Do badania potrzebna jest zgoda matki.

Badania nie wymagają dodatkowego pobierania krwi, ponieważ są wykonywane z próbki pobieranej w ramach badań przesiewowych wykonywanych obecnie. Następnie próbki są wysyłane do warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia u dziecka SMA, rodzice otrzymują informację bezpośrednio z Instytutu Matki i Dziecka i kierowani są do specjalistycznego ośrodka na leczenie. Jeśli rodzice nie otrzymają informacji z laboratorium oznacza to, że wynik badania na SMA był negatywny.
Rdzeniowy zanik mięśni jest ciężką i śmiertelną chorobą genetyczną. Do niedawna był chorobą nieuleczalną. Obecnie są leki, które mogą zatrzymać postęp choroby, a podane zanim objawy się rozwiną – zapobiec ich wystąpieniu.

Program przesiewowych badań noworodków jest w Polsce wdrażany od kwietnia 2021 roku. Badania finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia.