Aktualności
Rzecznik prasowy GNS:
Marta Pióro, tel. 502 273 465, mpioro@nowyszpital.pl
Grupa Nowy Szpital
Rada Miasta Skwierzyny w obronie szpitala 2015-10-22 Stanowisko Rady Miejskiej Skwierzyny przeciw wypowiedzeniu umowy na podwykonawstwo usług w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego przyjęte podczas XII Sesji Rady Miejskiej dnia 22 października 2015 roku    Rada Miejska w Skwierzynie jest głęboko zaniepokojona zamiarem wypowiedzenia przez Szpital w Międzyrzeczu... Grupa Nowy Szpital w Radzie ds. Potrzeb Zdrowotnych woj. lubuskiego 2015-09-03 W czerwcu br. wojewoda lubuska powołała Wojewódzką Radę ds. Potrzeb Zdrowotnych. W jej skład, jako przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców został  powołany Marcin Szulwiński, prezes zarządu Grupy Nowy Szpital. Inauguracyjne spotkanie Rady odbędzie się 15 września.    Wśród członków... Sąd oddalił zażalenie Powiatu Giżyckiego w sprawie zarządcy przymusowego w Szpitalu Giżyckim 2015-05-21 21 maja br. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił zażalenie Powiatu Giżyckiego na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2015r. (sygn. VIII GCo 68/15) ustanawiające zarządcę przymusowego w Szpitalu Giżyckim. W ocenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie decyzja Sądu Okręgowego w Szczecinie była prawidłowa i... Szpital w Olkuszu - przekształcenie bez zarzutu 2015-04-16 Krakowska prokuratura nie dopatrzyła się uchybień w prywatyzacji szpitala w Olkuszu i 3 kwietnia br. umorzyła postępowanie w tej sprawie. Prowadzone od marca 2012r. postępowanie prokuratorskie dotyczyło rzekomo niedostatecznego zabezpieczenia interesów powiatu przy przekształceniu i prywatyzacji szpitala przez ówczesny zarząd... Przekształcenie SP ZOZ w Olkuszu prawidłowe i legalne 2015-03-18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Olkuszu. W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia przepisów, a Powiat podejmując uchwałę...